Glasvezelnet - de stand van zaken juni 2017 

LVC Net Dorpsvereniging 't LekerLVC NET verwacht start uitrol in 4e kwartaal 2017
21 JUNI 2017 - We hadden gehoopt dat we u nu konden vertellen dat de kogel door de kerk is. Maar helaas, het duurt allemaal wat langer dan gedacht. Gelukkig betekent dit uitstel geen afstel want alle partijen hebben er zin in. Het gaat nog vooral om komma’s en punten, zo is ons verteld.

Dat is dan ook de reden dat we achter de schermen gewoon doorwerken aan de vervolgcampagne die we voor het gemak de uitrol-campagne noemen. ‘Uitrol’ omdat ze straks het netwerk ‘uitrollen’ over het Land van Cuijk. Tijdens deze campagne geven we spijtoptanten de mogelijkheid zich alsnog in te schrijven. Verder promoten we straks nieuwe producten en diensten die vallen in de categorieën Veilig wonen, Digitale zorg, Bedrijfsleven, Entertainment en Onderwijs en een directe relatie hebben met glasvezel of snel internet.

16 wijkcentrales nodig
De uitrol start naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar. Dat begint met het plaatsen van een zogenaamde wijkcentrale of PoP (point of presence). Een PoP is een gebouwtje van beton waarin de apparatuur staat om 3000 adressen aan te sluiten. In het Land van Cuijk komen er circa 16 te staan. Eerst worden de woningen en bedrijven in de directe omgeving van zo’n centrale aangesloten en de diensten geactiveerd. Vervolgens de volgende enzovoort. Soms wel twee tegelijk zodat de aanleg eind 2018 klaar is."


glasvezel in ledeacker

 

4 MEI 2017 - "In maart van dit jaar wisten we u te vertellen dat de vijf gemeentes intensief onderhandelen met de netwerkexploitant die het glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk wil aanleggen. Toen ging het vooral over hoe diep en waar de glasvezels in de grond moeten komen te liggen en waar de wijkcentrales mogen staan. Ook over hoe het toezicht op de werkzaamheden wordt geregeld et cetera. Allemaal technische zaken. Nu gaat het meer over de kosten die de vijf gemeentes voorgefinancierd hebben en hoe deze terugbetaald worden. Vooral financiële zaken dus. Inmiddels zijn er al de nodige voorstellen over de onderhandelingstafel gegaan en het eind komt in zicht. De exploitant en de vijf gemeentes verwachten deze maand de deal rond te hebben.

'Een broedende kip moet je niet storen', zegt voorzitter Hugo Bens betekenisvol. 'Naar verwachting zal de netwerkexploitant de voorbereidingen voor de aanleg in juli afronden zodat in september 2017 kan worden gestart met de aanleg. Achter de schermen wordt met man en macht gewerkt om eind 2018 het glasvelnetwerk up en running te hebben'.

De exploitant overweegt om met twee aannemers te gaan werken. Eén begint in het noorden van het Land van Cuijk en de ander in het zuiden. De uitrol duurt dan niet twee maar één jaar. De tijd die nu gebruikt wordt voor onderhandelingen wordt zo door de snelle uitrol goedgemaakt.
In juni hopen we u te melden dat er groen licht is."

Mocht u meer willen weten, dan kunt u kijken op de website van www.LVCnet.nl.of contact opnemen met Jeroen Verhoeven (06 – 28 61 54 62 of jeroenverhoeven@home.nl) of Jels Toonen (06 – 43 40 16 78 of jelstoonen@gmail.com) van Dorpsvereniging ‘t Leker.


 

 

30 JULI 2015 - U heeft wellicht in de Gelderlander, in de Omstreeks of op internet gelezen: met glasvezel (ook wel breedband genoemd) wordt internet sneller en beter. Voor degene die in de kernen wonen en voorzien zijn op het huidige kabelnetwerk zullen misschien denken: "Waarom? Het werkt toch prima zo?" Dat klopt. Maar degene die in het buitengebied wonen waar de aanleg van kabelinternet in het verleden te duur was, ondervinden deze gemakken niet. Zij hebben te maken met zeer traag internet via de telefoonlijn, dat ook nog 2 tot 3 keer zo duur is als de reguliere kabelabonnementen. Ook de optie mobiel internet via de telefoon is voor degene in het buitengebied wonen en of werken, niet altijd een goed alternatief, omdat veel gebieden in het buitengebied onvoldoende dekking hebben.

Waarom glasvezel?
De huidige samenleving ondervindt veel gemakken met het gebruik van internet, digitale televisie en telefonie. Onderzoek wijst uit dat het gebruik van internet met 40 tot 50% per jaar zal groeien als gevolg van ontwikkelingen in de entertainment (digitale televisie), (thuis)zorg, onderwijs, maar ook voor het (agrarisch) bedrijfsleven. Dit heeft als gevolg dat het huidige kabelnetwerk op korte termijn onvoldoende toereikend is om voor ons allemaal deze informatiestroom op de juiste snelheid te verwerken. Immers met het huidige internet via de kabel moeten we de snelheid en dataverkeer met elkaar delen via de koperen kabel. U ondervindt dit misschien al als u tussen 18:00 en 20:00 uur 's-avonds op internet bevindt: deze is dan trager dan op een ander moment van de dag omdat op dit tijdstip veel gebruikers tegelijkertijd online zijn. Omdat glasvezel met een andere techniek werkt, wordt dit probleem ondervangen. Iedereen kan met een constante en grotere snelheid dan hij of zij gewend is op internet en meer informatie delen, ontvangen of versturen. En dit tegen een zeer concurrerende abonnementsprijs in vergelijking met de reguliere kabelaanbieder.

Leefbaarheid
Het is gebruikelijk dat jongeren naar de stad vertrekken om daar te studeren. De meesten vinden vervolgens daar hun werk en stichten er hun gezin, met leegloop en vergrijzing op het platteland als gevolg. Glasvezel kan hierbij helpen dit te voorkomen. Door snelle internetverbindingen kan deze generatie gemakkelijk vanuit huis werken. Ze hoeven dus niet in de drukke stad te wonen om te werken, en kunnen er voor kiezen om hun kinderen op te zien groeien op het veilige platteland. Deze tendens is nu al zichtbaar. Maar ook voor ouderen die afhankelijk worden van zorg betekent dat zij met behulp van slimme technieken via internet langer thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast is het voorzien van glasvezel een stukje waardevermeerdering voor uw woning, of andersom gezegd: het ontbreken van glasvezel zal in de toekomst waardeverminderend werken. Samengevat wordt door de aanleg van glasvezel een positieve impuls gegeven aan de leefbaarheid in Ledeacker. Maar ook voor "solidariteit" voor de inwoners en bedrijven in het buitengebied in Ledeacker die met de ongemakken van traag internet te maken hebben, vinden we dit een belangrijke ontwikkeling. Om deze redenen ondersteunen wij als dorpsvereniging het initiatief voor de aanleg van glasvezel in de gemeente.

Huidige stand van zaken
De gemeente Sint Anthonis is op dit moment aan het onderzoeken of het uitrollen van glasvezel in de gemeente (zowel de in kernen als in het buitengebied) haalbaar is. Eerder heeft de gemeenteraad besloten dat voor deindividuele gemeente het glasvezel aanleggen te duur is. Vandaar dat de gemeente nu de mogelijkheid aan het onderzoeken is om aan te sluiten bij het Land van Cuijk. Verwacht wordt dat de gemeenteraad medio september een besluit over gaat nemen. In het Land van Cuijk is men al vrijwilligers aan het zoeken die mee willen werken met de informatievoorziening en wervingscampagne voor glasvezel. De gemeente Sint Anthonis heeft de dorpsraden gevraagd om hier alvast op in te springen, aangezien zij verwachten dat er vanuit de gemeenteraad in september positief zal worden besloten om met het land van Cuijk aan te haken.

Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht?
Wij zoeken 6 tot 7 personen die willen deelnemen in een werkgroep om de informatievoorziening en wervingscampagne omtrent het glasvezel op touw te zetten. Een aantal personen zullen vanuit de dorpsvereniging worden benaderd. Maar lijkt u het een leuk idee om in deze werkgroep deel te nemen, dan horen we dat graag!

Als vrijwilliger speelt u een belangrijke rol. U geeft de inwoners van Ledeacker de juiste informatie over glasvezel.We worden hierbij ondersteund door de onlangs opgerichte coöperatie LVCNet. Naast een aantal informatieavonden organiseren zij ook voor de vrijwilligers een training, die medio oktober gepland staat. Met deze training wordt u goed voorbereid op de toekomstige vragen over het onderwerp glasvezel. In dezetraining komen alle aspecten van glasvezel aan de orde. Daarmee kunt u alle toekomstige vragen van buurtbewoners beantwoorden.

Campagne
De werkgroep zal vervolgens in 2016 een campagne gaan uitvoeren om de aanleg van glasvezel te promoten en actieve werving te gaan doen. Hierbij moet gedacht worden aan één of meerdere informatieavonden, het verspreiden van folders en informatiemateriaal en uiteindelijk het werven van geïnteresseerden. Hierbij worden we natuurlijk professioneel ondersteund door de organisatie van LVCNet.

Aanmelden of meer informatie
Voor meer informatie over de op te richten werkgroep, of aanmelding kun je contact op nemen met Jeroen Verhoeven (mail: jeroenverhoeven@home.nl, of even bellen naar 06 – 28 61 54 62). Meer informatie over glasvezel, de campagne en de tijdsplanning is te vinden op de website van LVCNet, op het adres www.lvcnet.nl.

 

Agenda

13 juni 2018
Busreis KBO

Busreis, samen met KBO Landhorst, vertrek 8.45 u bij de kerk.

 
11 juli 2018
Fietstocht KBO

Fietstocht, vertrek 13.30 uur bij de kerk.

 
15 augustus 2018
Fietstocht KBO

Fietstocht, hele dag. 

 
Donderdag 16 t/m zaterdag 18 augustus 2018
Bouwweekend

Bouw- en speelweekend, georganiseerd door de jeugdcommissie. Aile kinderen uit 't Leker van de groepen 3 t/m 8 (basisschool) krijgen een uitnodiging om zich hier voor aan te melden. Ouders, jullie hulp is erg welkom tijdens het bouwen! We gaan er met z'n allen weer een paar mooie dagen van maken.

 

Organiseert u een activiteit in Ledeacker? Plaats 'm dan ook in deze agenda! Stuur een mailtje naar webmaster@dorpsvereniginghetleker.nl en uw evenement komt in deze kalender te staan.