Reconstructie Dorpsstraat Ledeacker

 
Lange tijd leek het zeer moeilijk - zo niet onmogelijk - om de reconstructie van de N602 in Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij te combineren met de aanleg van glasvezel, maar door intensief overleg tussen alle betrokken partijen gaat dit nu toch lukken. Door vastberadenheid, goed overleg en inzet van vertegenwoordigers van de drie dorpen, de gemeente Sint Anthonis en aannemers, is er een definitieve variant uitgewerkt waarbij wordt voorkomen dat de weg in korte tijd twee keer wordt opengebroken met alle consequenties van dien.
 
Nieuw hemelwaterriool
Samen met vakambtenaren van de gemeente hebben Infrascoop en Spie, de aannemer die namens glasvezelaar E-Fiber de bekabeling van glasvezel in het Land van Cuijk verzorgt, de koppen bij elkaar gestoken en de planning van werkzaamheden volledig op elkaar afgestemd. Omdat is vastgesteld dat er bij regenval capaciteitsproblemen zijn met het riool, moet in de dorpen op de knelpunten een nieuw hemelwaterriool worden aangelegd (hemelwater apart afvoeren van riool). Hierdoor wordt de wateroverlast voor omwonenden tot een minimum beperkt. Dit betekent extra werk voor aannemer Infrascoop, die in de drie dorpskernen de reconstructie voor zijn rekening neemt. Geschat wordt dat dit 4 tot 5 weken extra tijd vergt. Daar staat tegenover dat door bijstelling van de planning collega-aannemer Spie nu ruimte heeft om vooraf glasvezel aan te leggen. Een consequentie van bijstelling van de planning is dat het werk aan de N602 behoorlijk vertraagt om aanleg van glasvezel mogelijk te maken.

Glasvezel voorop
Medewerkers van Spie zijn intussen volop bezig met het zogenoemde schouwen, het inventariseren van alle adressen aan de N602 waar het snelle internet wordt aangelegd. In Wanroij zijn vrijwel alle adressen gelegen aan de reconstructie geschouwd, waarna aansluitend op dezelfde wijze alle adressen in Ledeacker worden bezocht. Vanaf een nieuwe glasvezelcentrale, die in Wanroij wordt geplaatst op het sportpark De Kwik, gaat Spie omstreeks week 22 (eind juni) in Wanroij van start met de aanleg van glasvezel. Bij aanwonenden wordt begrip gevraagd dat de klinkers en tegels ruwweg worden teruggelegd (begaanbaar), omdat Infrascoop hier de bestrating nog moet maken. Aansluitend gaan medewerkers van Infrascoop hier aan de slag met herbestraten. Om de werkzaamheden vlot door te laten lopen, moet Infrascoop de planning bijstellen en vanwege de vervanging van de riolen worden de werkvakken vergroot van 75 naar 150 meter. Na Wanroij wordt in Ledeacker dezelfde volgorde gehanteerd; eerst glasvezel dan straatwerk.
 
De verwachting is dat door het extra werk in Wanroij en Ledeacker (vervanging riolen) en aanpassing van de planning, het werk in de beide kernen niet vóór de bouwvak wordt opgeleverd. In Wanroij is dit uiterlijk drie weken na de bouwvak, in Ledeacker medio november.
 
Sint Anthonis na de bouwvak
In Sint Anthonis, waar eveneens meer meters riool moet worden vervangen, wordt volgens planning na de bouwvak de reconstructie in gang gezet. Wel wordt hier vóór de bouwvak op enkele locaties die de doorstroming van het verkeer niet hinderen, al deelwerk verricht. Zo wordt de Brinkstraat – de weg die voor het gemeentehuis ligt – herbeklinkerd. Ook in Sint Anthonis gaat bekabelaar Spie voor de stratenmakers uit. Door het extra werk (riolen) en aanpassing van de planning zal ook in Sint Anthonis het werk later worden opgeleverd. In plaats van 1 november staat nu – afhankelijk van het weer en de vorderingen aan het rioolwerk - 15 februari 2019 als einddatum.
 

De voorbereiding

Een enthousiaste werkgroep is al heel lang bezig om plannen te ontwikkelen voor de reconstructie van de Dorpsstraat in Ledeacker.
 
Met de overdracht van provinciale weg naar de gemeente van de doorgaande weg vanaf de rotonde in Sint Anthonis tot aan de grens met Mill is ook een bedrag beschikbaar gesteld om deze weg op te knappen. De dorpsraden van Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij zijn gevraagd om met plannen voor de reconstructie te komen.
Een uitdagend project, waar de dorpsraden graag aan meewerkten. De plannen voor Wanroij zijn al gepresenteerd, nu is Ledeacker aan de beurt.
 
Een werkgroep, bestaande uit aanwonenden, een vertegenwoordiger van de gemeente en de dorpsvereniging, een verlichtingsspecialist en mensen met andere specialismen, komt met een vernieuwend en gewaagd plan. Uitgangspunt is het verlagen van de snelheid, het verhogen van de veiligheid voor fietsers en wandelaars, het verfraaien van het aangezicht van het dorp en het op elkaar afstemmen van het kerkplein en het schoolplein. 
 
Daarnaast moeten automobilisten het gevoel krijgen dat ze een bijzonder dorp inrijden en dat ze daar gerust wat meer tijd voor uit kunnen trekken. Die verschillende uitgangspunten zijn opgenomen in een schets, waar nu met name de Lekerse mensen hun licht over kunnen laten schijnen.
 
 
De definitieve tekening van de reconstructie van de N602 is klaar en deze willen we graag aan u presenteren! Er is niet vreselijk veel veranderd aan het ontwerp die we een paar maanden geleden hebben getoond, maar enkele op- en aanmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe tekening en er zijn wijzigingen doorgevoerd om de fietsers en voetgangers extra te beschermen. Daarnaast is er al deels een keuze gemaakt in de verlichting, de klinkers, het groen, enz. Deels, want b.v. bij de keuze voor de lantaarnpalen hebben we uw hulp echt nodig. We houden daarom een "lantaarnpaalverkiezing".

Kortom: er is genoeg te zien en genoeg te doen. De knappe koppen van Copier hebben alle wensen in een tekening vervat en zullen een deel van de inloopavond voor hun rekening nemen.
 
 

Agenda

13 juni 2018
Busreis KBO

Busreis, samen met KBO Landhorst, vertrek 8.45 u bij de kerk.

 
11 juli 2018
Fietstocht KBO

Fietstocht, vertrek 13.30 uur bij de kerk.

 
15 augustus 2018
Fietstocht KBO

Fietstocht, hele dag. 

 
Donderdag 16 t/m zaterdag 18 augustus 2018
Bouwweekend

Bouw- en speelweekend, georganiseerd door de jeugdcommissie. Aile kinderen uit 't Leker van de groepen 3 t/m 8 (basisschool) krijgen een uitnodiging om zich hier voor aan te melden. Ouders, jullie hulp is erg welkom tijdens het bouwen! We gaan er met z'n allen weer een paar mooie dagen van maken.

 

Organiseert u een activiteit in Ledeacker? Plaats 'm dan ook in deze agenda! Stuur een mailtje naar webmaster@dorpsvereniginghetleker.nl en uw evenement komt in deze kalender te staan.